Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) tập 11

The Unparalleled Black & White Season 3
Lượt xem: 7,930
Cập nhật: 12 / 12 tập
Người chết đi chia thành ba hồn. Thiên hồn về trời, nhân hồn ở lại mộ, địa hồn về đất. Phía đông có địa giới, phía tây có minh giới, tiếp nhận địa hồn của thế gian. Địa giới phía đông có hai vị Hắc Bạch Vô Song thường trực, dẫn lối cho các địa hồn vào địa giới, thuận theo trời đất đó là lẽ tự nhiên.
Hắc Bạch Vô Song (Phần 3)The Unparalleled Black & White Season 3phim Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) tập 11 Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) tập 12Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) mới nhất Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) Vietsub Hắc Bạch Vô Song (Phần 3) FHD