Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm tập 1

Magic Sword Master of Holy Sword School
Lượt xem: 17,816
Cập nhật: 10 / ??? tập
Ma Vương mạnh nhất Leonis phong ấn sự tồn tại của mình lại trong hơn 1000 năm để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trong tương lai. Tuy nhiên, sau giấc ngủ ngàn năm, hắn ta đột trở về với thân hình của một cậu bé 10 tuổi!
Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh KiếmMagic Sword Master of Holy Sword Schoolphim Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm tập 1 Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm tập 10Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm mới nhất Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm Viet-Engsub Ma Kiếm Sư Tại Học Viện Thánh Kiếm FHD