Vĩnh Sinh (Phần 2) tập 8

Yong Sheng: Shi Nian Zhi Yue / Immortality 2nd Season
Lượt xem: 15,987
Cập nhật: 12 / 12 tập
Trong thế giới thần bí, tiên và yêu ma đối mặt nhau, tiên đạo chia làm mười phái Tiên đạo, ma đạo chia làm bảy nhánh ma đạo, từ xưa đến nay không ngừng tranh chấp. Từ xa xưa, đã có những con đường khác nhau dẫn đến sự bất tử, nhưng người phàm cũng có thể đi vào con đường bất tử thông qua tu luyện. Một người có thể sử dụng thần thông sau khi đột phá thể xác ở tầng thứ mười, và một người có thể tu luyện trường sinh bất tử sau khi đột phá thần thông tầng mười. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn một cảnh giới cao hơn, con đường tu luyện còn dài và bất tận.Vĩnh Sinh (Phần 2)Yong Sheng: Shi Nian Zhi Yue / Immortality 2nd Seasonphim Vĩnh Sinh (Phần 2) Vĩnh Sinh (Phần 2) tập 8 Vĩnh Sinh (Phần 2) tập 12Vĩnh Sinh (Phần 2) mới nhất Vĩnh Sinh (Phần 2) Viet-Engsub Vĩnh Sinh (Phần 2) FHD